Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Πελεκανάκης (Κρήτη)

Α Αντιπρόεδρος: Ματσίγκος Γεώργιος (Ρόδος)

Β Αντιπρόεδρος: Νίκος Μανταμόπουλος (Μακεδονία / Θράκη)

Γενικός Γραμματέας: Κουμπαράκης Δημήτρης (Κρήτη)

Ταμίας: Κυπριωτάκης Κώστας (Κρήτη)

Μέλη ΔΣ: Μουστακάκης Βαγγέλης (Ρόδος), Σπανάκης Γιάννης, Σφακιανάκης Γεώργιος (Κρήτη), Σωμαράς Αλέξανδρος (Κρήτη)

Γεώργιος Πελεκανάκης
(Κρήτη)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ματσίγκος Γεώργιος
(Ρόδος)
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νίκος Μανταμόπουλος
(Μακεδονία / Θράκη)
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κουμπαράκης Δημήτρης (Κρήτη)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κυπριωτάκης Κώστας (Κρήτη)
ΤΑΜΙΑΣ

Μουστακάκης Βαγγέλης (Ρόδος)
ΜΕΛΟΣ

Σπανάκης Γιάννης
ΜΕΛΟΣ

Σφακιανάκης Γεώργιος (Κρήτη)
ΜΕΛΟΣ

Σωμαράς Αλέξανδρος (Κρήτη)
ΜΕΛΟΣ