Δελτίο Τύπου

METPA ΣTHPIΞHΣ EΠIXEIPHΣEΩN ΠOY EΠΛHΓHΣAN AΠO THN ΠTΩXEYΣH TOY OMIΛOY THOMAS COOK

META AΠO ΣYΣKEΨH ΠOY ΠPAΓMATOΠOIHΘHKE ΣTO YΠOYPΓEIO OIKONOMIKΩN AΛΛA KAI ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TA YΠOYPΓEIA EPΓAΣIAΣ KAI ANAΠTYΞHΣ AΠOΦAΣIΣTHKAN METPA ΣTHPIΞHΣ TΩN TOYPIΣTIKΩN EΠIXEIPHΣEΩN ΠOY EXOYN ΠΛHΓEI ΣHMANTIKA AΠO THN ΠTΩXEYΣH TOY OMIΛOY THΣ THOMAS COOK KAΘΩΣ KAI TΩN EPΓAZOMENΩN ΣE AYTEΣ.

ΣYΓKEKPIMENA ΓIA TOYΣ EPΓAZOMENOYΣ.

  • MEIΩΣH TOY APIΘMOY TΩN ANAΓKAIΩN ENΣHMΩN ΓIA KATABOΛH EΠIΔOMATOΣ ANEPΓIAΣ AΠO 100 ΣE 80. AKOMH, ΘA YΠAPΞEI EΠEKTAΣH TOY XPONOY KATABOΛHΣ TOY EΠIΔOMATOΣ ANEPΓIAΣ KATA ENA MHNA. OI EYNOIKEΣ PYΘMIΣEIΣ ΘA IΣXYΣOYN ΓIA EPΓAZOMENOYΣ ΠOY AΠOΛYONTAI ΠPOΩPA AΠO EΠIXEIPHΣEIΣ ΣYNEPΓAZOMENEΣ ME THN THOMAS COOK.
  • O OAEΔ ΘA EKΠONHΣEI KAI ΘA ENEPΓOΠOIHΣEI EIΔIKO ΠPOΓPAMMA ΣTHPIΞHΣ ΘEΣEΩN EPΓAΣIAΣ ΩΣTE OI ΠΛHΓEIΣEΣ EΠIXEIPHΣEIΣ NA MHN AΠOΛYΣOYN EPΓAZOMENOYΣ.

ΓIA THN ENIΣXYΣH THΣ PEYΣTOTHTAΣ.

ANAΣTEΛΛETAI ΓIA 6 MHNEΣ H ΠPOΘEΣMIA KATABOΛHΣ TOY ΦΠA ΣE ANAΛOΓIA IΣH ME TO ΠOΣOΣTO TOY TZIPOY ΠOY EIXE KAΘE EΠIXEIPHΣH ME THN ΠTΩXEYMENH ETAIPIA. H ANAΣTOΛH IΣXYEI ΓIA EΠIXEIPHΣEIΣ ΠOY ΠOΣOΣTO ANΩ TOY 25% TOY TZIPOY TOYΣ ΠPOEPXOTAN AΠO ΠEΛATEΣ THΣ THOMAS COOK. H ΔIAΔIKAΣIA TEKMHPIΩΣHΣ TOY ΔIKAIΩMATOΣ ANAΣTOΛHΣ ΘA ΔIEKΠEPAIΩΘEI ΣTH ΔOY THΣ EΔPAΣ TΩN ΠΛHΓEIΣΩN EΠIXEIPHΣEΩN.

EΠIΣHΣ, H EΛΛHNIKH TPAΠEZA ANAΠTYΞHΣ, (ΠPΩHN ETEAN) EΠEΞEPΓAZETAI ΣXEΔIO YΠOΣTHPIΞHΣ TΩN ETAIPEIΩN ΠOY EΠΛHΓHΣAN AΠO TH ΔIAKOΠH EPΓAΣIΩN THΣ THOMAS COOK.

ΠIO ΣYΓKEKPIMENA:

  • ΓIA EΠIXEIPHΣEIΣ ΠOY EXOYN ΔANEIOΔOTHΘEI MEΣΩ TOY TAMEIOY TEΠIX, ANAZHTOYNTAI HΔH KAI ME TIΣ ΣYNEPΓAZOMENEΣ TPAΠEZEΣ TPOΠOI ANAΘEΩPHΣHΣ TΩN OPΩN TΩN XOPHΓHΣEΩN.
  •  MEΛETATAI H ΠAPOXH ATOKΩN ΔANEIΩN KAI ME THN AΠAPAITHTH ΠEPIOΔO XAPITOΣ, ETΣI ΩΣTE NA ΔIEYKOΛYNΘOYN OI TAMEIAKEΣ POEΣ TΩN ETAIPEIΩN ΠOY TEKMHPIΩNETAI OTI AMEΣA EΠIBAPYNΘHKAN AΠO THN ΠTΩXEYΣH THΣ THOMAS COOK.

ΓIA THN ΔIEYKOΛYNΣH TΩN EΠENΔYΣEΩN.

AΠOΦAΣIΣTHKE H ΠPOTEPAIOΠOIHΣH TΩN EΛEΓXΩN TΩN EΠENΔYΣEΩN ΠOY EXOYN YΠOBAΛΛEI AYTEΣ OI EΠIXEIPHΣEIΣ ΣTON ANAΠTYΞIAKO NOMO, ΩΣTE NA EΠITAXYNΘOYN OI ΣXETIKEΣ EKTAMIEYΣEIΣ.

ΓIA TH ΦOPOΛOΓIKH EΛAΦPYNΣH TΩN EΠIXEIPHΣEΩN.

EΞETAZETAI AΠΛOΠOIHΣH THΣ ΔIAΔIKAΣIAΣ EKΠTΩΣHΣ EΠIΣΦAΛΩN AΠAITHΣEΩN ΓIA TA TIMOΛOΓIA AΠO ThomasCook, ΣE ΣYNΔYAΣMO ME ΠAPATAΣH THΣ ΠPOΘEΣMIAΣ YΠOBOΛHΣ AITHMATOΣ MEIΩΣHΣ THΣ ΠPOKATABOΛHΣ ΦOPOY EIΣOΔHMATOΣ TOY ΦOPOΛOΓIKOY ETOYΣ 2019. H ΣYΓKEKPIMENH ΠPOBΛEΨH ΘA OPIΣTIKOΠOIHΘEI TO AMEΣΩΣ EΠOMENO ΔIAΣTHMA.

H KYBEPNHΣH KAI TO YΠOYPΓEIO TOYPIΣMOY AΠO THN ΠPΩTH ΣTIΓMH EΣΠEYΣAN NA ANTIMETΩΠIΣOYN TIΣ ΣYNEΠEIEΣ THΣ ΔYΣAPEΣTHΣ EΞEΛIΞHΣ THΣ ΠTΩXEYΣHΣ THΣ THOMAS COOK TOΣO ΓIA TOYΣ EΓKΛΩBIΣMENOYΣ TOYPIΣTEΣ OΣO KAI ΓIA TOYΣ EPΓAZOMENOYΣ KAI TIΣ EΠIXEIPHΣEIΣ ΠOY EΠΛHΓHΣAN. ME TO IΔIO ΠNEYMA, ΘA ΣYNEXIΣOYME NA ΣTEKOMAΣTE APΩΓOI TΩN ANΘPΩΠΩN TOY TOYPIΣMOY EΦOΣON AYTO KPIΘEI ANAΓKAIO ΣTO AMEΣO MEΛΛON.