Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδος, Σας καλωσορίζουμε στην νέα ιστοσελίδα της ΠΟΔΙΞ.

Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο να φέρει πιο κοντά τα μέλη-Συλλόγους Διευθυντών Ξενοδοχείων Ελλάδος και να δημιουργήσει ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας για ενίσχυση των σκοπών μας. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε με την ενεργή συμμετοχή σας να εντείνεται την επικοινωνία σας με την ΠΟΔΙΞ, στέλνοντάς μας τα νέα από τις δραστηριότητες σας, προτάσεις για βελτίωση του networking αλλά και ιδέες πάσης φύσεων που μπορεί να προάγουν τα συμφέροντα του κλάδου μας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που επηρεάζουν.

Πελεκανάκης Γιώργος

Πρόεδρος ΠΟΔΙΞ

Ανακοινώσεις

Έρευνα για τον επαγγελματικό κλάδο των Διευθυντών Ξενοδοχείων στην Ελλάδα

Η παρούσα έρευνα διενεργείται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και αφορά αποκλειστικά τα ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.

Μέριμνα Υγείας

  Παρέχουμε Ασφάλεια ζωής Ασφάλεια ατυχημάτων Ευρεία υγειονομική περίθαλψη Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη Νοσοκομειακό επίδομα